Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Připravil jsem odpovědi na vaše nejčastější otázky

Stačí zvolit kategorii, které se váš dotaz týká

Dotace

Dotace

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O dotaci může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů?

Nikoli, předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Jaká může být výše dotace?

Základní míra podpory:

 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč
 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. V konkrétních krajích a obcích navíc můžete získat místní příspěvek v případě úspěšné žádosti. Využijte naši kalkulačku, zadejte vaše PSČ a my vám poradíme.

Na co všechno je možné dotaci získat?

Podpora je určena na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, tepelné čerpadlo a solární systémy pouze v kombinaci s výměnou zdroje v závislosti na podmínkách vypsaných v konkrétní výzvě o kotlíkovou dotaci v jednotlivých krajích. Topné zdroje musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů a musí být registrovány v seznamu výrobků pro Kotlíkovou dotaci na SFŽP.

Na co dostanete dotaci (tzn. co vše spadá pod uznatelné náklady):

 • Topný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a včetně souvisejících stavebních prací.
 • Nová otopná soustava včetně souvisejících stavebních prací.
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest.
 • Náklady na projektovou dokumentaci.
Co je potřeba s žádostí doložit?

Žádost o poskytnutí dotace - bude vydána krajským úřadem. E.ON ji bude mít pro Vás k dispozici.

K žádosti je potřeba doložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy kotle. Pokud fyzická osoba - majitel domu - tímto dokumentem nedisponuje, lze u kotlů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, že vlastník rodinného domu je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory.
Jak získat informace o kotlíkové dotaci?

Pokud máte zájem zjistit, zda splňujete podmínky pro získání dotace, kontaktujte nás jedním z níže uvedených způsobů, my ověříme, zda byste podmínky pro získání dotace mohli splňovat a dáme Vám vědět.

 • Napište nám: Pro více informací nám můžete napsat na následující e-mailovou adresu: kotelbezstarosti@eon.cz
 • Kontaktujte nás: Vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme, zda splňujete podmínky pro podání žádosti o Kotlíkovou dotaci.
 • Navštivte nás v poradenském centru: Jakubské náměstí 7, Brno nebo F. A. Gerstnera 6, České Budějovice. Naši pracovníci s Vámi domluví všechny podrobnosti.
Kde o kotlíkovou dotaci zažádat?

Příjemcem žádostí i výdejcem dotací je krajský úřad. E.ON Vám pomůže s přípravou a podáním žádosti na krajský úřad a pohlídá všechny potřebné náležitosti.

Kdy o kotlíkovou dotaci zažádat?

První vlna byla ukončena. Další vlna je očekávána od poloviny roku 2017. E.ON s Vaší součinností zažádá o dotaci v momentě, kdy kraje vyhlásí výzvy. Kraje musí specifikovat podmínky získání dotace ve lhůtě alespoň 30 dní před vyhlášením výzvy a tedy samotným přijímáním žádostí o kotlíkové dotace.

Vy se ovšem můžete registrovat již nyní a vyřešit tak žádost s předstihem.

Od kdy jsou uznatelné náklady a výdaje pro dotaci?

Mění se v závislosti dle konkrétní vypsané výzvy v jednotlivých krajích.

Nutí mě legislativa k výměně kotle?

Od roku 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, tzn. bude možné provozovat pouze ekologické kotle dle zákona č.201/ 2012 Sb.

Je ekonomicky výhodnější požádat o dotaci na nízkoemisní kotel z NZÚ nebo kotlíkových dotací?

Podpora v „kotlíkových dotacích“ bude výhodnější, tj. s vyšší mírou podpory než nyní nabízí program Nová zelená úsporám (NZÚ). Navíc podpora pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva přejde kompletně do „kotlíkových dotací“, program NZÚ bude nadále podporovat ostatní energeticky úsporná opatření jako např. zateplení, větrací systémy či výstavbu domů v „pasivním“ standardu.

Kolik kotlů na pevná paliva se v ČR má vyměnit?

Takových kotlů na pevná paliva je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. MŽP si vytyčilo cíl vyměnit alespoň 80 tisíc kotlů na tuhá paliva.

Kolik peněz je vyčleněno na výměnu kotlů?

Jedná se o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP), Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností.

Na výměnu neekologických kotlů je v letech 2015 až 2020 vyčleněno 9 mld. Kč ve 3 vlnách. První vlna byla ukončena, v polovině roku 2017 bude zahájena vlna druhá s alokací 3,4 mld. Kč.

Kam vám můžu poslat nabídku?

Děkuji za váš zájem.
Nechte mi tu prosím kontakt, kolegové se vám brzy ozvou.

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 bude zpracovávat vaše kontaktní údaje a údaje o vaší domácnosti, která jste případně zadali v rámci online průvodce na těchto stránkách, a to pro účely přípravy a případného uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme a jaká jsou Vaše práva, se dozvíte zde.

Pomůžeme
s vyřízením dotace

Podíváme se na to, jestli splňujete podmínky pro získání dotace a všechno papírování vyřídíme za vás.

Kreslicí plátno 1
Jsme
transparentní

Našich smluv se bát nemusíte. Jednoduše vám totiž dokážeme vysvětlit všechno, co v nich říkáme.

EON_Pict_Assessed_Home_96x96
Věří nám přes 1,3 milionu zákazníků

Elektřinou a plynem
zásobujeme možná i vaše
sousedy.